Category Archives: Javne nabavke

Јавне набавке 2017


 

ЈНМВ 1/2017 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуге штампања ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуга штампaња за све партије ЈНМВ1/2017 (Adobe PDF dokument)

Правилник о измени Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Позоришном музеју  Војводине


 

ЈНМВ 2/2017 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуге штампања ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Oдлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуге штампања –ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуга штампaња за све партије ЈНМВ2/2017 (Adobe PDF dokument)


Јавне набавке

Јавне набавке 2017

Јавне набавке 2015

Јавне набавке 2014

Јавне набавке 2013

Јавне набавке 2015


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Позоришном музеју Војводине


 

ЈНМВ 1/2015

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1-2015 (MS Word документ)

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)


 

ЈНМВ 2/2015

Обавештење о закљученом уговору 2/2015

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – административне опреме ЈН бр 2/2015 (Adobe PDF dokument)

Конкурсна документација за јавну набавку, набавка добара – административне опреме јавна набавка мале вредности JН бр 2/2015 (Adobe PDF dokument)