Плакати

Најбројнију збирку, поред фотографија, чине плакати позоришних представа.

У Музеју се чувају штампани плакати који су настали крајем XIX и почетком XX века, а такође и плакати штампани на свили. Из тог времена најкомплетнији су позоришни плакати НП Дунавске бановине из времена 1936 – 1944, затим плакати СНП (етатизованог Народног позоришта у Новом Саду и позоришне дружине Друштва за СНП) из 1919 – 1940 као и Новосадско-осјечког позоришта 1929 – 1934.

Од уметника који су допринели да је позоришни плакат постао и уметнички, Позоришни музеј Војводине у својој збирци поседује позоришне плакате следећих уметника: Бранислава Добановачког, Ференца Барата, Ђерђа Бороша, Радула Бошковића, Иштвана Коса, Виорела Флоре, Ласла и Атиле Капитања, Викторије Кресанко итд.

Сем плаката војвођанских позоришта, Музеј чува и неке плакате представа које су извођене у позориштима широм Србије, а такође и плакате фестивала и позоришта из осталих република некадашње Југославије. Нарочито је богата збирка словеначких плаката.