Фотографије

Најстарије фотографије које се налазе у музејском фонду датирају из прве половине деветнаестог века. Најмногобројније су фотографије које сведоче o делању Српског народног позоришта.

Од оснивања СНП па до 1914. глумачке фотографије су рађење као портретне. Из тог првог периода у Музеју се налазе фотографије скоро свих глумаца који су обележили његов рад. Прва фотографија из позоришне представе је Нарцис Брахфогла, а на фотографији су Тинка и Андрија Лукић као Маркиза Епинејева и Гроф Стенвиљ.  Најстарија фотографија позоришног ансамбла је из 1864. на којој су глумци Српског народног позоришта са управником Јованом Ђорђевићем.

Посебну драгоценост представљају фотографије које се налазе у рукописним књигама глумца Станоја Душановића. Он је писао о сваком појединачном члану СНП од његовог оснивања 1861. до 1961. године и уз сваку биографију приложио је и по неколико фотографија.

У оквиру ове збирке налазе се фотографије свих позоришних здања у Војводини, сценских простора и гледалишта, као и фотографије осталих простора у којима је СНП изводило представе на почетку рада путујући по разним местима (кафане и сл.).

Приређивањем изложби са широм тематиком, Музеј обогаћује збирку из других позоришта изван Војводине, а позоришта у Војводини су у обавези да на крају сваке позоришне сезоне доставе комплетан материјал, као и фотографије из премијерних представа. На овај начин Музеј допуњује збирку фотографија и документује новију историју свих позоришта у Војводини.