Позоришна култура на тлу Војводине

 

Небојша Ромчевић
РАНЕ КОМЕДИЈЕ ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА
Види више

Мирјана Марковиновић
КЊИГА О ПРЕДСТАВИ
Види више

Мирослав Мики Радоњић
СТЕРИЈА У ОГЛЕДАЛУ XX ВЕКА
Види више

 

 

Мирослав Радоњић
САВРЕМЕНА ДОМАЋА
ДРАМА НА СЦЕНИ
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА (1945-1965)
Види више

Милорад Рикало
О РОДОЉУПЦИМА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА
Види више

Ђура Лаћак
ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ РУСИНА I
Види више

 

 

Лука Хајдуковић
СТРАНИЦЕ О ПОЗОРИШТУ
Види више

Јасмина Врбавац
ЖРТВОВАЊЕ КРАЉА
Види више

Љиљана Мишић
УМЕТНИЧКА ИГРА У НОВОМ САДУ ОД 1919. ДО 1950. ГОД.
Види више

 

Ивана Игњатов-Поповић
ЛИКОВИ У СРПСКОЈ
ЕКСПРЕСИОНИСТИЧКОЈ ДРАМИ
Види више

Живко Поповић
СТЕРИЈИНО ОБЛИКОВАЊЕ АРХЕТИПСКОГ ЛИКА ТВРДИЦЕ
Види више

Милена Лесковац
ЈУРИЈ ЉВОВИЧ РАКИТИН У СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
Види више