Сценографске скице и макете

Сценографија као уметност сврстава се у примењене уметности. Сценографске скице могу бити вредна уметничка дела и понекад су рађене као уметничке слике, а понекад су то само кроки цртежи. Сценографске скице које се налазе у Музеју рађене различитим техникама.

Збирка сценографских скица и макета је једна од најмањих. Све скице и макете потичу из новије историје позоришта. До Првог светског рата наша два професионална позоришта су куповала сценографију и сценографске кулисе од европских позоришта, или су сама осликавала кулисе. У међуратном периоду помиње се неколико сценографа, а најпознатији је Миленко Шербан. Једина његова сценографска скица која је у фонду Музеја је из представе Два туцета црвених ружа Алда де Бенедетија (Народно позориште Дунавске бановине, 1937).

Збирка сценографских скица и макета настала је искључиво поклонима самих уметника. Тако се у Музеју налазе сценографске скице Владимира Маренића, сценографа СНП и позоришта у Београду, Стевана Максимовића и Милете Лесковца, сценографа СНП, Владимира Спасића, сценографа Народног позоришта у Сомбору, скице и макете Владимира Ребезова сценографа Народног позоришта „Тоша Јовановић” у Зрењанину, као и Живојина Марковића, сценографа Народног позоришта „Стерија” у Вршцу.

Оставите одговор