Category Archives: ВажноЈавне набавке

2017

Конкурсна документација за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуге штампања ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Oдлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуге штампања –ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуга штампaња за све партије ЈНМВ2/2017 (Adobe PDF dokument)

Конкурсна документација за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуге штампања ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуга штампaња за све партије ЈНМВ1/2017 (Adobe PDF dokument)

Правилник о измени Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Позоришном музеју  Војводине

2015

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Позоришном музеју Војводине

Обавештење о закљученом уговору 2/2015

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – административне опреме ЈН бр 2/2015 (Adobe PDF dokument)

Конкурсна документација за јавну набавку, набавка добара – административне опреме јавна набавка мале вредности JН бр 2/2015 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1-2015 (MS Word документ)

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)

2014
Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈНМВ бр. 3-2014 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈН бр. 3-2014 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 3-2014 (MS Word документ)

Одлука о закључењу уговора ЈН бр. 2-2014  од 13. 10. 2014. (MS Word документ)

Одлука о закључењу уговора ЈН бр. 3-2014 од 13. 10. 2014. (MS Word документ)

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Питања и одговори за ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Обавештење о продужењу рока за ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Пречишћен текст конкурсне документације за  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Обавештење о додели уговора за  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

2013

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2013 (MS Word документ)

Конкурсна документација ЈНМВ 2013 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2013 (MS Word документ)

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 1-2013. Услуге штампања (MS Word документ)

Обавештење о покретању преговарачког поступка, ЈН бр. 2-2013 (MS Word документ)

Конкурсна документација за преговарачки поступак, ЈН бр. 2-2013 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку ЈН бр. 2-2013 (MS Word документ)

Обавештење о закљученим угоровима у преговарачком поступку ЈМ бр. 2-2013 (MS Word документ)