Лутке

У Фонду Музеја похрањена је колекција лутака коју је поклонила Милена Јефтић Ничева Костић, позната сликарка, костимографкиња, сценографкиња и креаторка лутака. Треба поменути и легат чувеног луткара Шандора Хартига и легат у формирању Миливоја Радаковића, чије су лутке познате у свету.

У Музеју се чува велики број програма, плаката и фотографија из луткарских представа. Део ове музејске грађе бива презентован јавности у оквиру изложбене активности Музеја.