Манускрипти

Музеј у свом Фонду похрањује и манускрипте, од којих су неки од изузетно великог значаја. Рукописи наших знаменитих позоришника – драмских писаца, редитеља, глумаца, важна су сведочанства и велики допринос изучавању драмске књижевности, књижевне и позоришне историографије. Такође, Музеј похрањује и акте у рукопису из друге половине XIX века, који се односе на рад Друштва за Српско народно позориште, као и Српског народног позоришта и Народног позоришта у Београду.

Међу најзначајнијим манускриптима ваља издвојити збирку оригиналних драма у рукопису (као и других списа) Косте Трифковића, класика наше комедиографије из друге половине XIX века: Избирачица, Љубавно писмо, Француско-пруски рат и друге; затим преводе, прераде, преписе страних драмских комада у рукопису књижевника Лазе Костића, Николе С. Ђурковића, првог управника Српског народног позоришта Јована Ђорђевића; документе у рукопису Антонија Хаџића, управника и редитеља, оснивача и уредника листа Позориште (1871); спис др Марка Малетина, управника Народног позоришта Дунавске бановине, Позоришно питање у Дунавској бановини и Позоришно питање у Дунавској бановини и Друштво за СНП; затим режијске студије Александра Верешчагина, глумца и редитеља са великим доприносом нашем позоришном животу између два рата; мемоарску грађу из оставштине Јурија Љвовича Ракитина, као и Боривоја Ханауске, истакнутих редитеља Српског народног позоришта, као и фактографско-мемоарске књиге Станоја Душановића, истакнутог глумца и позоришног летописца, у којима је бележио биографије и писане портрете сваког појединачног члана Српског народног позоришта (50 томова).