Издавачка делатност

Институција Позоришног музеја Војводине постала је респектабилни издавач својих самосталних или заједничких издања, почевши од оних од капиталне важности за нашу историјску и позоришну баштину, до оних информативних или мање амбициозних издања.

У оквиру своје издавачке делатности, Музеј  је установио по врстама и едицијама своја издања. Једна од најстаријих је Библиотека − Ризница, а ту су и Библиотека − Посебна издања, Теорија драмских уметности, Позоришна култура на тлу Војводине. Ту су и разне врсте других издања, као зборници, и периодика (Алманах позоришта Војводине, 1966. и Војвођанска сцена, 2004).

Постоје још и заједничка издања Музеја у сарадњи са другим сродним институцијама, и документационе публикације (Библиографска грађа за историју позоришта и драмске књижевности у Војводини) и каталози изложби.

СПИСАК САМОСТАЛНИХ ИЗДАЊА

ЈУБИЛЕЈ КОСТЕ ТРИФКОВИЋА, зборник (уредили Божидар Ковачек, Васо Милинчевић), 1994.

Душан Рњак
ЈОЦА САВИЋ, ДРАМА И ПОЗОРНИЦА, драматуршке расправе (Библиотека Ризница), 1996.

Радослав Лазић
УМЕТНОСТ РЕДИТЕЉСТВА, увод у теорију режије: позориште, драма, опера, балет, луткарство, филм, радио, телевизија, мултидисциплинарна режија (Библиотека Теорија драмских уметности, књига I), 2003.

Небојша Ромчевић
РАНЕ КОМЕДИЈЕ ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА (Лажа и паралажа, Покондирена тиква, Тврдица), (Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига I), 2004.

Миливоје Млађеновић
СЦЕНСКЕ БАЈКЕ АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА (Библиотека Теорија драмских уметности, књига II), 2005.

Петар Марјановић
МАЛА ИСТОРИЈА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА ХIII–ХХI ВЕК (Библиотека Посебна издања, књига I), 2005.

Биљана Нишкановић, Радослав Лазић, 3оран Максимовић
ВЛАДИМИР МАРЕНИЋ – ПОЗОРИШНО СЛИКАРСТВО – СЦЕНА И КОСТИМ (Библиотека Ризница, књига II), 2005.

Јасмина Врбавац
ЖРТВОВАЊЕ КРАЉА, Мит у драмама Љубомира Симовића (Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига II), 2005.

Милорад Рикало
О РОДОЉУПЦИМА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА (Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига III), 2006.

Мирослав Радоњић
САВРЕМЕНА ДОМАЋА ДРАМА НА СЦЕНИ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА (1945–1965), (Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига VI), 2006.

Божидар Ковачек
ТАЛИЈА И КЛИО II и ТАЛИЈА И КЛИО III (Библиотека Посебна издања, књига II и III), 2006.

Лука Хајдуковић
СТРАНИЦЕ О ПОЗОРИШТУ (Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига VII ), 2007.

Милена Лесковац
РАКИТИНОВЕ РЕЖИЈЕ У СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
(Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига VIII), 2007.

Софија Кошничар
РЕТОРИКА ПОЗОРИШНЕ ИСТОРИЈЕ СРБА
(Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига IX), 2007.

Káich Katalin − Каталин Каич
BAMBACH RÓBERT SZĺNHÁZA − ПОЗОРИШТЕ РОБЕРТА БАМБАХА
(Библиотека Ризница, књига III), 2007.

Петар Марјановић
ДИМИТРИЈЕ ЂУРКОВИЋ – АУТОБИОГРАФИЈА, ПОЗОРИШНА БИОГРАФИЈА И КОМЕНТАРИ
(Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига Х), 2007.

Лепосава Кљаић
ПЕТАР ВРТИПРАШКИ
(Библиотека Позоришни портрети, књига II), 2007.

Мирјана Марковиновић
КЊИГА О ПРЕДСТАВИ
(Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига ХI), 2008.

Миодраг Кујунџић
ОБЈЕКТИВНОСТ ИСКЉУЧЕНА
(приредио Светислав Јованов, Библиотека Теорија драмских уметности, књига III), 2008.

Миленко Мисаиловић
ЗНАЧЕЊЕ СРПСКЕ КОМЕДИОГРАФИЈЕ ОД ЈОАКИМА ВУЈИЋА ДО БРАНИСЛАВА НУШИЋА
(Библиотека Ловоров венац, књига I), 2008.

Љиљана Пешикан-Љуштановић
КАД ЈЕ БИЛА КНЕЖЕВА ВЕЧЕРА?
(Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига XIII), 2009.

ЛИКОВИ У СРПСКОЈ ЕКСПРЕСИОНИСТИЧКОЈ ДРАМИ
(Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига XV), 2009.

Петар Марјановић
ПОЧЕЦИ СРПСКОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ НАЦИОНАЛНОГ ПОЗОРИШТА – Уметнички развој Српског народног позоришта у Новом Саду 1861–1868.
(Библиотека Ловоров венац, књига II), 2009.

Лука Хајдуковић
ПОЗОРИШНА ЛУТКАРНИЦА ШАНДОРА ХАРТИГА
(Библиотека Ризница, књига V), 2009.

Весна Крчмар (приређивач)
МИРА БАЊАЦ ЊОМ САМОМ, интервјуи
(Библиотека Позоришни портрети, књига III), 2009.

Биљана Нишкановић (приређивач)
ПОЗОРИШНИ НУШИЋ, зборник, 2009.

Радомир Путник
СЛИКЕ МИНУЛОГ ВРЕМЕНА, позоришне критике 1980–1993.
(Библиотека Теорија драмских уметности, књига IV), 2010.

Каталин Каич
ТРАГОМ САЖИВОТА
(Библиотека Посебна издања, књига V), 2010.

Ђорђе Ђурђевић
ТРАГОМ СРПСКЕ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА
(Библиотека Ризница, књига VI), 2010.

Зоран Максимовић
ПОЗОРЈЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА
(Библиотека Посебна издања, књига VII), 2011.

Боро Драшковић
КРУГ МАСЛИНОМ
(Библиотека Теорија драмских уметности, књига V), 2011.

Зоран Т. Јовановић (приређивач)
Душан Михаиловић МИЛКА ГРГУРОВА – НЕНАДМАШНА ТРАГЕТКИЊА, 2011.

Милан Мађарев
ТЕАТАР ПОКРЕТА ЈОЖЕФА НАЂА
(Библиотека Посебна издања, књига VIII), 2011.

Весна Крчмар (приређивач)
ПЕРА ДОБРИНОВИЋ
(Библиотека Позоришни портрети, књига I ), 2011.

Спасоје Ж. Миловановић
О ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ДР ВОЈИСЛАВА М. ЈОВАНОВИЋА МАРАМБОА
(Библиотека Позоришна култура на тлу Војводине, књига XVIII), 2011.

Ениса Успенски/Энисса Успенская
ТЕАТАР СОЛОГУБА/ТЕАТР СОЛОГУБА
(Библиотека Ризница, књига VII), 2011.

Зоран Максимовић (приређивач)
МИРА БАЊАЦ , зборник, 2011.

Милан Белегишанин
ШАПУТАЊЕ ЖИВОТА
(Библиотека Позоришни портрети, књига V), 2012.