Библиотека

Oснивањем Музеја, формирана је и његова библиотека. Корисници ове специјализоване билиотеке су првенствено радници Музеја, затим театролози, историчари позоришта, сценографи, глумци, студенти Академије уметности, ученици, сарадници  Музеја (професори, редитељи, новинари и други).

У фонду библиотеке се налазе књиге, каталози изложби, периодичне позоришне публикације, аудио и видео материјал, дискете, CD-и, као и мањи број грамофонских плоча. Библиотека располаже са преко 11000 библиотечких јединица.

Најобимнији је књижни фонд који садржи  рукописнa дела  драмских текстова, публикације из области драмске књижевности, театрологије, историје позоришта, позоришне критике, каталоге изложби, приручну литературу, као и мањи број књига које нису стручно везане за делатност Музеја – углавном поклоњене књиге.

Библиотечки фонд располаже са извесним бројем старих и ретких књига, највише са драмским садржајима.

Легати заузимају значајно место у библиотеци Музеја. Највећи легат је Владе Поповића. Теодор Поповић је поклонио очеву билбиотеку са више од 1100 наслова. У легату има доста старих и ретких издања.

Значајно место у формирању библиотечког фонда имају појединци-дародавци као и установе сродних делатности које поклањају и размењују своја издања, између осталих: Милан Стојановић, Душан Животић, Велимир Бата Животић, Воја Солдатовић, Лука Хајдуковић, Илеана Ћосић, Радослав Лазић, Мирослав Радоњић, Стево Жигон, Стана Јатић, Јене Ференци, Марта Тишма и многи други.