Легати

Међу најзначајније легаторе нашег Музеја спада познати театролог Лука Дотлић, чија заоставштина обухвата већу збирку рукописа Јурија Љвовича Ракитина, обимну кореспонденцију која је вођена од 1949. до 1984. године између Дотлића и других уметника, редитеља, театролога… Такође, ту се налазе и многобројни документи, фотографије, плакати и програми.

Врло значајан легат завештао је глумац Станоје Душановић. Рукописне књиге Ликови, које обухватају период од 1861 – 1941. и од 1941 – 1961. године, по азбучном реду, мемоарска књига Хроника 1861 – 1941. Ова заоставштина је од непроцењиве вредности за проучавање историје СНП.

Један од највећих легата у Музеју је легат костимографа Стане Јатић. Он садржи 3.300 скица костима, 250 скица народних ношњи, 1 хаљину, 20 фигура са мотивима из српских манастира, распоређених  по фондовима Музеја.

Еминентни културни и позоришни прегалац Влада Поповић, задужио је Позоришни музеј Војводине својом немалом заоставштином сачињеном од импозантне, пре свега стручне (театролошке) библиотеке, те бележака, кореспонденције, позоришних програма и плаката, грамофонских плоча и друге бројне грађе, и тиме знатно обогатио Фонд нашег Музеја.

У формирању је легат редитеља Воје Солдатовића, који до сада броји преко 2000 предмета: снимци позоришних представа и гламачких портрета, албуми фотографија, програми, плакати, књиге.

Дугачак је низ истакнутих позоришника који су поклонили или још увек поклањају своју заоставштину нашем Музеју на чување и бригу, за добробит будућих  поколења, међу којима су: сценограф, костимограф и сликар Владимир Маренић (сценографије и слике), театролози Мирослав Радоњић (програмске књижице, плакате и мноштво друге грађе), Радослав Лазић (театролошка грађа…), глумци Мира Бањац, Велимир Животић, Јелица Бјели, Иван Хајтл, Ђерђ Фејеш (фотографије, награде, признања…), Велимир Суботић, Милан Туторов и многи други.