Контакт

Позоришни музеј Војводине
Краља Александра 5
21000 Нови Сад

www.pmv.org.rs
e-mail: email hidden; JavaScript is required
021/6613-322
021/6614-720

Директор:
Миодраг Кајтез

Правна служба:
email hidden; JavaScript is required

Кустос театролог:
email hidden; JavaScript is required

Кустоси:
email hidden; JavaScript is required
email hidden; JavaScript is required
email hidden; JavaScript is required
email hidden; JavaScript is required
Милисанда Миловић
email hidden; JavaScript is required

Библиотекар:
email hidden; JavaScript is required

Односи са јавношћу:
email hidden; JavaScript is required

Издавачка делатност и културно
образовне активности и маркетинг:
Ненад Богдановић
Оливера Цибула

Бојан Јовановић

Општи и заједнички послови
email hidden; JavaScript is required
email hidden; JavaScript is required

Рачуноводство:
email hidden; JavaScript is required
email hidden; JavaScript is required