Програмске књижице

У некадашњој Југославији су програмске књижице почеле да се објављују после II светског рата. Оне заузимају значајно место у грађи Музеја. Музеј поседује програмске књижице свих позоришта у Војводини, као и програме других театара наше земље, али и већег броја представа словеначких и хрватских позоришта.

Програмске књижице које се налазе у власништву Музеја су поклон појединаца или појединих позоришта, а најбогатији је у том погледу легат Воје Солдатовића.

Програми из различитих времена, димензија и дизајна својом разноврсношћу указују на то шта је у датом тренутку важно да се као информација пружи гледаоцу о представи.

Као доказ важности комуникације са публиком јесу и двојезични програми пореклом из позоришта националних мањина, а Музеј чува материјал и за такву врсту истраживања.