Музејска грађа

Фонд Музеја богат је разноврсним архивским материјалом, у чијем оквиру незаобилазно место по својој историјској и театролошкој вредности чине како документи појединих уметника и позоришника, тако и позоришних институција.

Из најранијег периода нашег најстаријег професионалног театра – Српског народног позоришта, датирају Устав Друштва за Српско народно позориште из 1863. године, записници са његових седница, уговори о ангажовању појединих глумаца, дневни извештаји, извештаји буџета СНП и редовни извештаји о путним трошковима трупе и појединаца.

У периоду између два рата Музеј похрањује цео архивски фонд Народног позоришта Дунавске бановине  (1936 – 1941) с већим бројем службених књига и евиденција; похрањује и поједине биографске и службене листове и уговоре о ангажману глумаца; поједине молбе и предлоге, записнике са скупштина и годишње извештаје Друштва за СНП реферате Управном одбору Друштва за СНП које је подносио глумац и редитељ Александар Верешчагин. Такође, Музеј чува и парту са списком погинулих глумаца СНП, 5. јуна 1941. у Смедереву, приликом експлозије.

У периоду после Другог светског рата важни документи су сачувани из заоставштине Боривоја Ханауске, његови бројни уговори за режије представа у СНП (тада Војвођанско народно позориште), решења и молбе.

У оквиру легата Јурија Љвовича Ракитина и легата Стане Јатић, Музеј чува и приватне документе ових личности (сведочанства о држављанству, изводе из матичних књига, личне карте, пасоше и другo), а у Ракитиновом легату, такође и уговоре о ангажману и сведочан- ства из Московског художественог театра, као и документе о службовању у НП у Београду и Војвођанском, односно Српском народном позоришту.