Изложбе

 

У оквиру једне од својих примарних делатности – презентовање музејске грађе, Музеј сваке године уприличи више изложби које се односе на значајане догађаје или актуелане теме – годишњице позоришта, уметнички јубилеји рођења личности, позоришних здања и сл. Развијајући изложбену активност током 25 година свог постојања Музеј се трудио да ову делатност усмери у више праваца. Тако су изложбе Позоришног музеја Војводине ишле од тематских до пригодних. Како Музеј до данас нема свој изложбени простор, није ни био у могућности да приреди своју сталну поставку. Међутим, на сталној поставци Музеја Војводине, која прати историју Војводине, Музеј је на малом простору изложио неколико експоната. Све музејске изложбе приређују се, углавном, у позоришним фоајеима, музејским и галеријским просторима. Настојања Позоришног музеја Војводине су да сваку приређену изложбу презентује у што више позоришних центара наше земље, а од недавно и у иностраним.

Поред самосталних изложби, Музеј је приређивао изложбе у сарадњи са сродним институцијама, али и прихватао гостујуће изложбе других институција, што представља важан сегмент међумузејске сарадње. Подразумева се да при сваком приређивању изложби долази до сарадње са сличним и сродним установама тако да при стварању изложби долази до сталног нарастања музејскoг фонда и непрестаног прилива нове грађе.

Прва изложба уприличена је две године после оснивања Музеја. Од тада па до данас приређено је преко педесет изложби, а скоро свака од њих има и пратећи каталог.

Преглед изложби по годинама:

1984     1985     1986     1987     1988     1989     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996    1997     1998      1999     2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006   2007    2008    2009    2010      2011     2012     2013  2014