Виртуелни позоришни музеј Војводине

Позоришни музеј Војводине нема на располагању сопствени изложбени простор. Како је Музеј једна од најагилнијих културних институција Војводине, оснивач (Покрајински секретaријат за културу и јавно информисањ Аутономне Покрајине Војводине) је пропознао потребу музеја да се учини јавно доступним широј публици. Како Музеј  има преко 200 спољних сарадника и велики број корисника информацаја која су у поседству Музеја, музеј је креирањм овог пројекта желео да омогући широј јавности у материјал који поседује али и да омогући лакши и бржи приступ сарадницима и научним радницима.

Виртуелни позоришни музеј Војводине је пројекат одобрен и подржан од стране Покрајинског секретaријата за културу и јавно информисањ Аутономне Покрајине Војводине и Министарства за културу и информисање Републике Србије.

Сви делови овог пројекта и пројекат у целини су у складу са Законом о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и Законом о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94), као и са свим другим подзаконским актима који произилазе из горе наведених закона.

По пројектној документацији, Виртуелни музеј садржао би део сталне поставке који би корисницима омогућио виртуeлну шетњу кроз сталну постaвку музеја, тј. оно што Музеј сматра да би била стална поставка у неком реалном простору. Оно, за музејске раднике значајније, „крилоˮ би се иза ове сталне поставке, а то је комплетна база података.

Покретач Виртуалног музеја би биле две базе података које би требало да садрже све релевантне податке (дефинисане по Закону о заштити културних добара) о сваком музејском предмету (такозвани основни картон музејског предмета), друга база података, такође од огромног значаја, посебно за научноистраживачки рад, а то је база података о позориштима, ауторима,  делима, извођачима …

Потребни уноси у ове базе података уносили би се по следећем распореду:

Препис основног картона музејског предмета: назив и место музеја, инвентарни број, број матичне документације, предмет, збирка, број примерака, време настанка, место набавке, начин набавке, аутор, стил–школа–радионица, материјал и техника, димензије, опис, стање фотографија… (не мање од 31 поља уноса).

Ова секција би требало да у потпуности испуњава све законске нормативе у дигиталној и аналогној обради предмета тако што би на крају уноса било омогућено прегледање, штампање и коричење основног картона, чиме би се заокружио музејски рад на једном предмету.

Информациони део: Ова секција би требало да садржи целокупне податке о представи у којој је коришћен претпостављени предмет. А то су: име и презиме аутора основног драмског текста, име и презиме редактора, режисера, асистента, сценографа, костимографа, композитора, организатора, глумачке расподеле у премијери и у обновама са алтернацијама, датум премијере, датум обнове, број гледалаца на премијери, укопан број извођења… и сви релевантни и доступни подаци, са фотографијама, самог позоришног чина.

Подаци из ове две базе података били би селективно доступни јавности путем Виртуелног музеја, а унутар Музеја би донели лако претраживање и манипулисање подацима и њиховом лаком употребом у даљим процесима публиковања и презентовања грађе у јавности кроз издавачку и изложбену делатност Музеја.

Ово за крајњег корисника Виртуелног музеја значи да би уносом неког појма у поље за претрагу добио све потребене и релевантне (јавно доступне) податке о позоришној представи, али и о предметима које Музеј поседује, а који су довели или до креирања драмског дела, лика, или су коришћени на самој сцени приликом изведбе позоришне представе.