Начин и динамика реализације пројекта

Начин и динамика реализације пројекта

У циљу реализације Пројекта, партнери користе најраширеније методологије
управљања пројектима, и то: PMI BoK (Project Management Institute Book of Knowledge) и Prince2 методологије пројект менаџмента.

На основу претходно поменутих методологија, целокупни посао на реализацији
Пројекта дели се на следеће групе активности (ГА):

1. ГА1 – Управљање пројектом

1. Формирање пројектног тима
2. Ажурирање детаљног плана реализације
3. Израда конкретне методологије управљања Пројектом
4. Набавка потребне опреме
5. Праћење спровођења свих активности током читавог трајања Пројекта
6. Промоција пројекта

2. ГА2 – Израда модела података

1. Анализа постојећег стања у Позоришном музеју Војводине – формулари за опис
материјалних предмета, документи за опис позоришних догађаја, друге релевантне информације
2. Анализа домаћих и међународних стандарда за репрезентацију података у музејској делатности
3. Израда модела података за потребе Пројекта
4. Израда препорука за информатички подржан унос података

3. ГА3 – Инсталација техничке инфраструктуре за подршку Пројекту

1. Инсталација сервера
2. Покретање веб портала пројекта
3. Обезбеђивање Интернет везе за потребе Пројекта
4. Инсталација скенер-плотера великог формата

4. ГА4 – Реализација софтверског модула за унос података из основног картона музејских предмета

1. Имплементација шеме базе података
2. Имплементација екранских форми за унос података
3. Реализација извештаја

5. ГА5 – Унос података у основни картон музејских предмета

1. Обука стручног особља за коришћење софтверског модула
2. Унос података у основни картон

6. ГА6 – Реализација софтверског модула за унос података о позоришним догађајима

1. Имплементација шеме базе података
2. Имплементација екранских форми за унос података
3. Реализација извештаја

7. ГА7 – Унос података о позоришним догађајима

1. Обука стручног особља за коришћење софтверског модула 4
2. Унос података о позоришним догађајима

8. ГА8 – Реализација претраживача

1. Имплементација претраживача података из основног картона музејских предмета
2. Имплементација претраживача података о позоришним догађајима
3. Имплементација интегрисаног претраживача

9. ГА9 – Реализација софтверског модула за виртуелну презентацију сталне музејске поставке

1. Имплементација шеме базе података
2. Имплементација корисничког интерфејса

Оставите одговор