Јавне набавке 2017


 

ЈНМВ 1/2017 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуге штампања ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуга штампaња за све партије ЈНМВ1/2017 (Adobe PDF dokument)

Правилник о измени Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Позоришном музеју  Војводине


 

ЈНМВ 2/2017 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуге штампања ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Oдлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуге штампања –ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуга штампaња за све партије ЈНМВ2/2017 (Adobe PDF dokument)