Састав пројектног тима

Mиодраг Кајтез,
директор
Позоришни музеј Војводине
Одговорно лице
Ненад Богдановић Позоришни музеј Војводине Руководилац пројекта
Проф. др Горан Сладић Факултет техничких наука, Нови Сад Коруководилац пројекта
Проф. др Зора Коњовић Факултет за информатику и рачунарство, Нови Сад Универзитет Сингидунум Саветник, Стручни тим, надзор пројекта
др Зоран Максимовић Позоришни музеј Војводине Саветник, Стручни тим, надзор пројекта
др Стеван Гостојић Факултет техничких наука, Нови Сад Стручни тим, надзор пројекта
др Мирослав Зарић Факултет техничких наука, Нови Сад Стручни тим, надзор пројекта
Ивана Кочи, виши кустос Позоришни музеј Војводине Стручни тим, развој система, Секретар пројекта
Биљана Нишикановић,
виши кустос
Позоришни музеј Војводине
Стручни тим, развој система, унос и контрола података
Илдико Банчи, кустос Позоришни музеј Војводине Стручни тим, развој система, унос и контрола података
Јелена Чупић, кустос Позоришни музеј Војводине Стручни тим, развој система, унос и контрола података
Милисанда Миловић,
кустос
Позоришни музеј Војводине
Стручни тим, развој система, унос и контрола података
Љиљана Динић, кустос Позоришни музеј Војводине Стручни тим, развој система, дигитализација, фото и видео материјала
Бојан Јовановић, технички реализатор Позоришни музеј Војводине Стручни тим, развој система, дигитализација, фото и видео материјала
Саша Шутиловић
Позоришни музеј Војводине
Дигитализација, фото и видео материјала