Војислав Солдатовић-Презентација Легата у Музеју града Новог Сада – Збирка стране уметности – 06. IX 2016

 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0001
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0033
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0032
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0031
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0030
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0029
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0028
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0027
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0026
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0025
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0024
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0023
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0022
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0021
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0020
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0019
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0018
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0017
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0016
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0015
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0014
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0013
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0012
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0011
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0010
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0009
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0008
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0007
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0006
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0005
 • Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0004
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0003
  Legati_Voja_Soldatovic_06-09-2016_0002