Заштита података о личности

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ:

ТАМАРА БУЉУГИЋ, дипл. правник
e-mail: email hidden; JavaScript is required
тел: 021/6613-322 лок.122

Лице за заштиту података о личнисти можете контактирати и путем директне поруке преко доле приложеног формулара: