Category Archives: Javne nabavke

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022

План јавних набавки за 2022. годину (Adobe PDF dokument)

Јавне набавке 2020

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка набавке у Позоришном музеју Војводине ((Adobe PDF dokument)

Јавне набавке 2017


 

ЈНМВ 1/2017 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуге штампања ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 1/2017 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуга штампaња за све партије ЈНМВ1/2017 (Adobe PDF dokument)

Правилник о измени Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Позоришном музеју  Војводине


 

ЈНМВ 2/2017 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга услуге штампања поступак јавне набавке мале вредности редни број јавне набаке: ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – услуге штампања ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Oдлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуге штампања –ЈНМВ 2/2017 (Adobe PDF dokument)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга услуга штампaња за све партије ЈНМВ2/2017 (Adobe PDF dokument)


Јавне набавке

Јавне набавке 2022. 

Јавне набавке 2020.

Јавне набавке 2017

Јавне набавке 2015

Јавне набавке 2014

Јавне набавке 2013

Јавне набавке 2015


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Позоришном музеју Војводине


 

ЈНМВ 1/2015

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1-2015 (MS Word документ)

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 1-2015 (MS Word документ)


 

ЈНМВ 2/2015

Обавештење о закљученом уговору 2/2015

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – административне опреме ЈН бр 2/2015 (Adobe PDF dokument)

Конкурсна документација за јавну набавку, набавка добара – административне опреме јавна набавка мале вредности JН бр 2/2015 (Adobe PDF dokument)


Јавне набавке 2014


 

ЈНМВ 1/2014

Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)


 

ЈНМВ 2/2014

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Одлука о закључењу уговора ЈН бр. 2-2014  од 13. 10. 2014. (MS Word документ)


 

ЈНМВ 3/2014

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈНМВ бр. 3-2014 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈН бр. 3-2014 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 3-2014 (MS Word документ)

Одлука о закључењу уговора ЈН бр. 3-2014 од 13. 10. 2014. (MS Word документ)


 

ЈНМВ 5/2014

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Питања и одговори за ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Обавештење о продужењу рока за ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Пречишћен текст конкурсне документације за  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Обавештење о додели уговора за  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)


Јавне набавке 2013


 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2013 (MS Word документ)

Конкурсна документација ЈНМВ 2013 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2013 (MS Word документ)


 

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 1-2013. Услуге штампања (MS Word документ)


 

Обавештење о покретању преговарачког поступка, ЈН бр. 2-2013 (MS Word документ)

Конкурсна документација за преговарачки поступак, ЈН бр. 2-2013 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку ЈН бр. 2-2013 (MS Word документ)

Обавештење о закљученим угоровима у преговарачком поступку ЈМ бр. 2-2013 (MS Word документ)