Научно-стручни скупови

 

Једна од веома важних компонената бављења позоришном уметношћу, а посебно очувањем овог стваралаштва које нестаје са спуштањем позоришне завесе, јесте и организација стручних и научних скупова који осветљавају и презентују нова сазнања до којих су дошли најеминентнији и најбољи стручњаци из многобројних области које позоришна уметност обухвата.

Због тога је за Позоришни музеј избор тема и учесталост научних и стручних скупова, и разговора, а потом веома често и објављивање зборника и публикација посвећених обрађеним темама, од велике важности не само због реномеа ове институције, већ и за очување и заштиту ове врсте наше културне баштине. Музеј је до сада одржао следеће скупове:

− Летеће дилетантско позориште и почеци професионалног позоришног живота на српскохрватском језику од 1838-1842;

− Нушић и судбина комедије;

− 150-годишњица позоришне зграде у Зрењанину;

− Путујуће позоришне дружине у Срба до 1944. године;

− Школско позориште код Срба;

− Педесет година позоришта у Војводини (1944-1994);

− Глумац Тоша Јовановић;

− Српска заробљеничка позоришта (1941-1945);

− Стеријини Родољипци;

− Сценографски и педагошки рад Миленка Шербана;

− Јоца Савић − живот и дело;

− Позоришник Томислав Танхофер;

− Позоришни и педагошки рад Јосипа Кулунџића;

− Јуриј Љвович Ракитин  − живот, дело, сећање;

− Тодор Манојловић − живот и дело;

− Позоришни Нушић;

− Стерија на сценама националних мањина Војводине, и други.

Овим се скуповима морају додати и стручни скупови и разговори са такође интересантним, савременим, актуелним темама, као на пример:

− Систем у позоришту и позориште у систему;

− Позориште − како опстати?;

− О мултимедијалном театру;

− Позоришна критика и развој драмске уметности;

− Позориште и спонзорство;

− Кадрови у позориштима лутака;

− Проблеми позоришног аматеризма Војводине данас, и други.