Активности

У оквиру једне од својих примарних делатности – презентовање музејске грађе, Музеј сваке године уприличи више изложби које се односе на значајане догађаје или актуелане теме – годишњице позоришта, уметнички јубилеји рођења личности, позоришних здања и сл. Развијајући изложбену активност током 25 година свог постојања Музеј се трудио да ову делатност усмери у више праваца. Тако су изложбе Позоришног музеја Војводине ишле од тематских до пригодних. Како Музеј до данас нема свој изложбени простор, није ни био у могућности да приреди своју сталну поставку. Међутим, на сталној поставци Музеја Војводине, која прати историју Војводине, Музеј је на малом простору изложио неколико експоната. Све музејске изложбе приређују се, углавном, у позоришним фоајеима, музејским и галеријским просторима. Настојања Позоришног музеја Војводине су да сваку приређену изложбу презентује у што више позоришних центара наше земље, а од недавно и у иностраним.

ТРИБИНЕ

ПОЗОРИШНА КУЛТУРА НА ТЛУ
ВОЈВОДИНЕ ОД НАЈСТАРИЈИХ ВРЕМЕНА ДО НАШИХ ДАНА

Позоришни музеј Војводине, поред својих сталних музеолошких активности, носилац је и пројекта Позоришна култура на тлу Војводине од најстаријих времена до наших дана, чиме артикулише своје научно-истраживачко усмерење.

Зацело је јасно зашто је овај пројекат замишљен, а и реализује се из године у годину као капитално театролошко дело од значаја за све етничке заједнице које су конституисале свој театарски систем на тлу Војводине. Ова сложена чињеница, укрштена са дугим животом и мултидисциплинарним карактетом самог театра, сведочи и о истраживачком карактеру нашег Пројекта – као дугорочне активности на плану мултијезичког, мултиетничког, мултиконфесионалног и мултикулту- ралног изучавања позоришне културе на тлу Војводине, уз ангажовање бројних стручњака и институција из земље и иностран- ства – театролога, културолога, историчара, историчара уметности и других стручњака – а свеукупно деловање остваривало би међународни, балкански и европски садржај и циљ Пројекта.

Као позитивно настојање Пројекта, од 2003. године, када је започео са реализацијом, до данас, оформљене су редакције према етничким заједницама које делују у позоришном животу Војводине протеклих 250 година (Српска, Мађарска, Немачка, Руска, Русинска, Словачка, Хрватско-буњевачка и Ромска редакција), као и према области рада (Био-библиографска редакција и Редакција за оперу и балет).

Истраживачки циљ Пројекта садржи три кључна елемента:

– писање историје позоришта на тлу Војводине;

– стварање појединачних монографија о позоришном стваралаштву и његовим личностима;

– прикупљање биографских и библиографских података примарне и секундарне документације за будућу Енциклопедију позоришта Војводине, а који би се штампали као прилози у свескама.