Костими и костимографске скице

У Mузеју су похрањене скице костима неколико аутора који су својим радом допринели успеху изванредних представа одиграних на овим просторима (Стана Јатић, Мирјана Стојановић Маурич, Милена Јефтић Ничева Костић, Ерика Јанович и др.). Међу њима наилазимо на оне скице које су ауторова уметничка дела примењене уметности, или оне које су награђене на разним фестивалима одржаним у Војводини, а и шире.

Највећи број скица налази се у легату Стане Јатић, првог сталног костимографа Српског народног позоришта, који броји преко 3300 скица.

Музеј је 2006. године обогатио своју збирку са неколико радова Мирјане Стојановић Маурич и Милене Јефтић Ничеве Костић. Надамо се да ће колекције радова тих а и других аутора, путем поклона, временом богатити нашу збирку костимографских скица.

У Музеју се чува мањи број костима. Љубитељи позоришта увек радо поздрављају када се на некој изложби нађе костим из позоришне представе, а Позоришни музеј Војводине покушава да задовољи ту потребу, па тако у сарадњи са позориштима широм Војводине повремено излаже костиме из њихових фундуса.