Библиотека Теорија драмских уметности

Радослав Лазић, увод у теорију режије: позориште, драма, опера, балет, луткарство, филм, радио, телевизија, мултидисциплинарна режија, брош, 21cm x 14cm, 346 стр, 2003.

Миливоје Млађеновић, ( Лажа и паралажа, Покондирена тиква, Тврдица),  брош, 21cm x 14cm, 180 стр, 2005. распродато

Миодраг Кујунџић, (приредио Светислав Јованов), брош, 21cm x 14cm, 152 стр, 2008.

Радомир Путник, позоришне критике 1980-1993, брош, 21cm x 14cm, 344 стр, 2010.

Боро Драшковић, брош, 21cm x 14cm, 312 стр, 2011.

Гордана Тодорић, тврди повез, 21cm x 14cm, 224 стр, 2012.

Сава Анђелковић, брош, 21cm x 14cm, 229 стр, 2012.

Марко Сухаревски, брош, 21cm x 14cm, 148 стр, 2013.

Јелена Ковачевић, брош, 21cm x 14cm, 148 стр, 2013.

Зоран Ђерић, брош, 21cm x 14cm, 212 стр, 2014.

Избор, предговор и редакција Светислав Јованов, брош, 24cm x 17cm, 448 стр, 2015.

Мирослав Мики Радоњић брош, 21cm x 14cm, 304 стр, 2017.

Симан Грабовац, брош, 21cm x 14cm, 169 стр, 2019.

Сва наша издања се могу напавити у књижари Соларис, Сутјеска 2, СПЕНС, Нови Сад, или у просторијама Музеја.