Кореспонденција

У Музеју је похрањен велики број писама наших и страних позоришних уметника, драмских писаца, позоришних посленика и заљубљеника у театар.

Музеј поседује и раритетне примерке писама с почетка XX века и оне нешто новијег датума.

По старини писама и значају кореспондената, ваљало би поменути постојање у нашем Фонду неколицине писама књижевника Лазе Костића, глумаца Пере Добриновића и Станоја Душановића, Марка Малетина, управника  Позоришта, писама из заоставштине Јурија Љвовича Ракитина и Боривоја Ханауске, редитељa, затим кореспонденција из легата Луке Дотлића, театролога, и она из заоставштине Владе Поповића, културног и друштвеног посленика.