Контакт

ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
Краља Александра 5
21000 Нови Сад

www.pmv.org.rs
e-mail: email hidden; JavaScript is required
021/6613-322
021/6614-720

 

ДИРЕКТОР

МИОДРАГ КАЈТЕЗ

 

СЛУЖБА ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА

ЗОРАН МАКСИМОВИЋ, кустос (театролог)
БИЉАНА НИШКАНОВИЋ, виши кустос (за рукописна дела)
ИВАНА КОЧИ, виши кустос (за стару и савремену позоришну фотографију)
ЈЕЛЕНА ЧУПИЋ, кустос (за савремено позоришно стваралаштво)
ИЛДИКО БАНЧИ,кустос (за позоришта мађарске националне заједнице)
ДАНИЈЕЛА КОВАЧ, кустос (за позоришта  националних заједница Војводине)
МИЛИСАНДА МИЛОВИЋ, кустос (ликовни сарадник)

 

СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И МАРКЕТИНГ

ОЛИВЕРА ЦИБУЛА, лектор
ИВАНА МИЛИЋ, дипломирани библиотекар
БОЈАН ЈОВАНОВИЋ, сарадник за изложбени и графички дизајн
НЕНАД БОГДАНОВИЋ, виши самостални техничар у музејској делатности

 

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

СИНИША ТОРЊАНСКИ, руководилац финансијско-рачуноводствених послова
ЉУБА ПРОКИН, референт за финансијско-рачуноводствене послове
ТАМАРА БУЉУГИЋ, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – руководилац
ЈЕЛЕНА СТОЈАДИНОВИЋ, референт за правне, кадровске и административне послове
САША ШУТИЛОВИЋ, оператер технике
МАЈА ВИТИЋ, технички секретар