Контакт

ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
Краља Александра 5
21000 Нови Сад

www.pmv.org.rs
e-mail: email hidden; JavaScript is required
021/6613-322
021/6614-720

 

ДИРЕКТОР

МИОДРАГ КАЈТЕЗ

 

СЛУЖБА ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА

ЗОРАН МАКСИМОВИЋ, кустос (театролог)
ИЛДИКО БАНЧИ, виши кустос (за позоришни плакат)
ИВАНА КОЧИ, виши кустос (за стару и савремену позоришну фотографију)
ДАНИЈЕЛА КОВАЧ, кустос (за архивалије и програмске књижице)
ЈЕЛЕНА ЧУПИЋ, кустос (за медијатеку)
МИЛИСАНДА МИЛОВИЋ, кустос (за сценографију, костим, позоришне лутке и уметничке предмете)
ЉИЉАНА ДИНИЋ, кустос (за рукописе и кореспонденцију)
 

СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И МАРКЕТИНГ

ОЛИВЕРА ЦИБУЛА, лектор
ИВАНА МИЛИЋ, дипломирани библиотекар
БОЈАН ЈОВАНОВИЋ, сарадник за изложбени и графички дизајн
НЕНАД БОГДАНОВИЋ, виши самостални техничар у музејској делатности

 

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

СИНИША ТОРЊАНСКИ, руководилац финансијско-рачуноводствених послова
ЉУБА ПРОКИН, референт за финансијско-рачуноводствене послове
ТАМАРА БУЉУГИЋ, секретар покрајинске установе
ЈЕЛЕНА СТОЈАДИНОВИЋ, референт за правне, кадровске и административне послове
МАЈА ВИТИЋ, технички секретар