Контакт

ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
Краља Александра 5
21000 Нови Сад

www.pmv.org.rs
e-mail: email hidden; JavaScript is required
021/6613-322
021/6614-720

 

ДИРЕКТОР

МИОДРАГ КАЈТЕЗ

 

СЛУЖБА ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА

email hidden; JavaScript is required кустос (театролог)
email hidden; JavaScript is required виши кустос (за рукописна дела)
email hidden; JavaScript is required виши кустос (за стару и савремену позоришну фотографију)
email hidden; JavaScript is required кустос (за савремено позоришно стваралаштво)
email hidden; JavaScript is requiredemail hidden; JavaScript is requiredкустос (за позоришта мађарске националне заједнице)
email hidden; JavaScript is required кустос (за позоришта  националних заједница Војводине)
email hidden; JavaScript is required кустос (ликовни сарадник)

 

СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И МАРКЕТИНГ

email hidden; JavaScript is required лектор
email hidden; JavaScript is required дипломирани библиотекар
email hidden; JavaScript is requiredemail hidden; JavaScript is required сарадник за изложбени и графички дизајн
email hidden; JavaScript is required виши самостални техничар у музејској делатности

 

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

email hidden; JavaScript is required руководилац финансијско-рачуноводствених послова
email hidden; JavaScript is required референт за финансијско-рачуноводствене послове
email hidden; JavaScript is required дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – руководилац
email hidden; JavaScript is required референт за правне, кадровске и административне послове
email hidden; JavaScript is required оператер технике
email hidden; JavaScript is required технички секретар