Јавне набавке 2014


 

ЈНМВ 1/2014

Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 1-2014 набавка моторног возила (MS Word документ)


 

ЈНМВ 2/2014

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 2-2014 (MS Word документ)

Одлука о закључењу уговора ЈН бр. 2-2014  од 13. 10. 2014. (MS Word документ)


 

ЈНМВ 3/2014

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈНМВ бр. 3-2014 (MS Word документ)

Конкурсна документација за ЈН бр. 3-2014 (MS Word документ)

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 3-2014 (MS Word документ)

Одлука о закључењу уговора ЈН бр. 3-2014 од 13. 10. 2014. (MS Word документ)


 

ЈНМВ 5/2014

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Питања и одговори за ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Обавештење о продужењу рока за ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Пречишћен текст конкурсне документације за  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)

Обавештење о додели уговора за  ЈН број 5/2014 – штампарске услуге (MS Word документ)