1984

– Траедокомедија (аутор: Мирослав Радоњић) –  поводом 250 годи-
на извођења драмског дела Емануила Козачинског и прве представе у историји савременог позоришта код Срба (Сремски Карловци, 1734)

У сададњи са сродним институцијама

– 130 година позоришне зграде у Суботици (аутор: Мирослав Радоњић) – изложба у сарадњи с Градском библиотеком и Историјским архивом у Суботици

ПОВРАТАК НА ИЗЛОЖБЕ

Оставите одговор