Непредак активности пројекта

– децембар 2015 – Музеј је завршио прву фазу пројекта која се тиче алата-базе података за унос/препис основног картона. База је постављена на интернет домен музеја и налази се на адреси http://karton.pmv.org.rs

– почетком 2016. године – Започето је уношење податак у базу основног картона. Унос података се врши континуирано.

– Октобар 2017. године – Започета је реализација прве фазе Виртуелне сталне поставке Музеја која је постављена на интернет домен Музеја и налази на адреси http://www.pmv.org.rs/stalna_postavka

– Децембар 2017. године – Завршена је прва фаза (Програмирање активних поља, дигитализација и анимација дела музејских предмета) Вртуелне сталне поставке Музеја

– Децембар 2018. године  – Завршена је друга фаза (Наставак активности програмирања – Додавање корисниче контроле кретања, мапе простора, рендеровање осветљења, додат други спрат са активним пољима) Вртуелне сталне поставке Музеја